Return Policy

İADE KOŞULLARI

TÜKETİCİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli

sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile TÜKETİCİ’ye bedel

iadesine karar verilen durumlarda, ödeme seçeneklerine ilişkin iade prosedürü aşağıda

belirtilmiştir:

 1. a) Kredi Kartı ile Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, TÜKETİCİ ürünü kaç taksit ile aldıysa

Banka TÜKETİCİ’ye geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI bankaya ürün bedelinin

tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların

TÜKETİCİ’nin kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma

düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka

tarafından aktarılır. TÜKETİCİ’nin satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer

iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak

ve TÜKETİCİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade

öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından

düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu

sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz

konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı

Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış

olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi

kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka

tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 1. b) Havale/EFT Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü

İade, TÜKETİCİ’den banka hesap bilgileri istenerek, TÜKETİCİ’nin belirttiği hesaba

(hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale

ve EFT şeklinde yapılacaktır.

SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde geri öder.

Havale/EFT yoluyla alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış

olduğu sözleşme gereği TÜKETİCİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade

işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili

tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış

olduğumuz prosedür gereğince TÜKETİCİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır.

TÜKETİCİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

CAYMA HAKKI

TÜKETİCİ , SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden 14 (on dört) gün

içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına

sahiptir. Cayma hakkı süresi, hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu

gün; mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ise TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından

belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak TÜKETİCİ, sözleşmenin

kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

 1. a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ

tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

 1. b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, TÜKETİCİ’nin veya TÜKETİCİ tarafından

belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,.

Tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya

sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin

sözleşmeler.

 1. c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine

ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan

mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin

sözleşmeler.

 1. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün

olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış

olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine

ilişkin sözleşmeler.

 1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli

yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 1. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba

kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın

değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya TÜKETİCİ’ye anında teslim edilen

gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile ifasına başlanan

hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

TÜKETİCİ’nin “Alışveriş Kredisi” ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde, TÜKETİCİ,

Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayma hakkının, Banka ve TÜKETİCİ

arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi sözleşmesi kapsamında uygulanacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder. TÜKETİCİ’nin, SATICI ile imzaladığı işbu Mesafeli Satış

Sözleşmesi’nden cayması, Banka ile arasındaki Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi

Sözleşmesi’ni otomatikman SONA ERDİRMEYECEKTİR. TÜKETİCİ’nin, Anında/Mesafeli

Alışveriş Kredisi Sözleşmesi’nden cayması için cayma talebini Anında/ Mesafeli Alışveriş

Kredisi Sözleşmesi’nde belirtilen süreler içerisinde, yine Anında/Mesafeli Alışveriş Kredisi

Sözleşmesi’nde öngörülen usule uygun olarak kredi veren Banka’ya yöneltmesi

gerekmektedir. Bu kapsamda, TÜKETİCİ tarafından Banka’ya yapılması gereken bildirimin

hiç yapılmaması veya geç yapılması durumunda ya da Banka ile TÜKETİCİ arasındaki

kredi ilişkisi ile ilgili Üye İşyeri’nin yani SATICI’nın hiçbir sorumluluğu doğmayacaktır.