Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. olarak tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin (örneğin; ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, cinsiyet, doğum tarihi, kişisel ilgi alanları, sipariş detayları, Ip adresi, aktif hale getirilmesi durumunda lokasyon verisi, fatura ve teslimat adresleri gibi) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz. Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği,  MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından aşağıda sıralanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir. Buna göre kişisel verileriniz; MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile tarafınız arasında sözleşme kurulması ve/veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, Kanunlarda açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebi ile işlenecektir.

 • MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetin yürütülmesi, iş stratejilerinin planlanması, MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. birimlerinin bu kapsamda yaptığı çalışma proje ve işlemlerin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin yapılabilmesi için iş ilişkisi içerisinde girilen 3. gerçek veya tüzel kişilere bilgi temini sağlanması amacıyla,
 • Site ve/veya mobil uygulama veya mağaza ziyaret sıklığı ve zamanları, sipariş verilme zamanlarını, ziyaret edilen ürün sayfalarının ve sipariş verilen ürünlerin istatistikleri gibi toplu istatistiksel verilerini, ziyaretçi hareket, sipariş ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak amacıyla,
 • MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. internet sitesi ve/veya mobil uygulama içinde özel hesap oluşturulması için (örn. İsim-soyisim, eposta adresi),
 • Çevrimiçi hizmetler aracılığıyla siparişleri, Sipariş süreçlerini yürütmek, tamamlamak ve müşterilerimizle ilgili iletişimi sağlamak işlemek için (örn. İsim-soyisim, adresi, doğum tarihi)
 • Teslimat durumunu bildirmek amaçlı kısa mesaj bildirileri göndermek için (örn. cep telefon numarası)
 • Haber bültenleri, kampanyalar, etkinlikler, koleksiyon tanıtımları, anket ve kataloglar gibi pazarlama içeriklerigöndermek için (örn e-posta adresi, İsim-soyisim ve posta adresi)
 • Satın alınan ürünlerin teslimatında olası sorunları iletmek için (örn. telefon numarası, adres)
 • Sorulara cevap vermek ve yeni veya değiştirilmiş hizmetler hakkında bilgilendirmek, ürünler, servisler, kampanyalar ve promosyonlarla ilgili bilgi vermek için (örn. e-posta adresi, cep telefonu numarası)
 • Müşterilerimizin alışveriş tercihlerini daha iyi anlamak ve uygun pazarlama teklifleri ve bilgileri sunmak adına Trend analizleri ve istatistiksel analizler, araştırma ve anketler yapmak (örn. E-posta adresi, alış-veriş alışkanlıkları, adres, gezinme davranışları)
 • Çevrimiçi alışveriş ve yasal yaşta olunduğunu doğrulamak için (örn. doğum tarihi)
 • Sitenin ve/veya Mobil Uygulama’nın güvenliğini güçlendirmek için.

MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bünyesinde Bulundurulan Kişisel Verileriniz Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşılmaktadır?

Toplanan kişisel verileriniz;  MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve  MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ‘ NİN müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımı tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, yurtiçinde ve yurtdışında birlikte çalıştığımız firmalarla (kargo, çağrı merkezi, veri tabanı, sms ve mail sağlayıcı, kişiselleştirme vb. hizmetleri firmaları ile), KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Ancak; verileriniz her halükarda MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından korunmaktadır ve verilerinizin paylaşıldığı tüm firmalar da aynı önem ve gizlilik seviyesinde hareket edecektir. Bunların dışında, bilgileriniz herhangi bir şekilde 3. şahıs ya da tüzel kişilerle paylaşılmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda, MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (A) ve (B) başlıklı bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. ‘NE iletmeniz talebinize ilişkin en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak dönüş sağlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.msomuseum.com. Sayfasında ki formu doldurarak, ‘’MAK HAVACILIK İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir nüshasını [email protected] mail adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Bilgilerinize sunarız.